Konkurs NTIE 2021

Zapraszamy do udziału w Konkursie NTIE !

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej ogłasza XXIV Konkurs Prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktorskich) z dziedziny Informatyki Ekonomicznej obronionych w roku kalendarzowym 2020.

Pracę w wersji elektronicznej (plik .pdf), pismo przewodnie Promotora wraz z oświadczeniem, że praca została obroniona w 2020 roku (skan – plik .pdf) oraz streszczenie pracy (plik .pdf) prosimy przesłać w terminie do 15.03.2021 10.04.2021 roku za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się tutaj.

 

Komisja konkursowa:

Przewodnicząca
dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UE

Członek Komisji
dr hab. Maria Mach-Król, prof. UE

Sekretarz
dr  Mariusz Żytniewski
Kontakt: konkurs.ntie@ue.katowice.pl