Nasz SUKCES!

Zespół w składzie Magdalena Cofala, Nikola Winiarska, Małgorzata Trzaskalik oraz Ewa Raczyńska i Aleksandra Swałek uzyskał grant w ramach Śląskiej Przestrzeni Innowacji. Obszarem innowacji będzie „Rewitalizacja miast w wymiarze społecznym”, natomiast wyzwaniem zamówionym przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku „Jak pomóc osobom niewidomym rozwiązać problem dostępu do rozkładu jazdy transportu publicznego tak, aby osoby te mogły bez dodatkowych utrudnień korzystać z transportu publicznego i tym samym normalnie funkcjonować w przestrzeni miejskiej?” Inkubacja rozpocznie się na przełomie maja i czerwca 2022 r.

Udział Koła Naukowego „Menedżer” w projekcie „Śląska Przestrzeń Innowacji”

Miło nam poinformować, iż Koło Naukowe Zarządzania „Menedżer” w ostatnim czasie wzięło udział w projekcie „Śląska Przestrzeń Innowacji” realizowanym przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w ramach Inkubatora Inicjatyw Społecznych. Celem projektu jest rozwiązanie problemów społecznych, z którymi aktualnie zmagają się mieszkańcy województwa śląskiego. Wybrane innowacje stanowiące rozwiązanie na zgłoszone wyzwania mają szansę otrzymać grant w wysokości do 45 tyś. zł na rozwinięcie pomysłu.

Dzięki dużemu zaangażowaniu studentek: Małgorzaty Trzaskalik, Nikoli Winiarskiej i Magdaleny Cefali, pod opieką mgr Ewy Raczyńskiej oraz mgr Aleksandry Swałek, udało się złożyć fiszkę innowacji pt. „Kompleksowy system wsparcia podróży komunikacją publiczną osób niewidomych i niedowidzących”. Opracowana fiszka stanowi rozwiązanie na zgłoszone przez ZTZ w Rybniku wyzwanie „Jak pomóc osobom niewidomym rozwiązać problem dostępności do rozkładu jazdy transportu publicznego tak, aby osoby te mogły bez dodatkowych utrudnień korzystać z transportu publicznego i tym samym normalnie funkcjonować w przestrzeni miejskiej?”. Przesłana przez Koło fiszka pozytywnie przeszła ocenę formalną, a w najbliższych dniach eksperci przystąpią do oceny merytorycznej.

Szczególnie za pomoc dziękujemy panu Piotrowi Dominiak ze Stowarzyszenia CRIS, który poprowadził spotkanie informacyjne dotyczące projektu, a także służył pomocą w trakcie opracowywania fiszki.

Spotkanie z praktykiem!

1 grudnia 2021 r. odbyło się spotkanie Koła Naukowego Zarządzania “Menedżer” otwarte dla społeczności akademickiej. Naszym gościem była p. Aleksandra Dębska, starsza specjalistka ds. rekrutacji w IBM. Spotkanie obfitowało w wiele ciekawych wskazówek dotyczących HR i ubiegania się o pracę w korporacji. Wystąpienie zaciekawiło uczestników, którzy zadawali wiele pytań, a odpowiedzi mogły zaskoczyć! Bardzo dziękujemy Pani Aleksandrze za wystąpienie i Uczestnikom za obecność.

Wykład online dedykowany Finansom i Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia

31 maja odbył się ostatni w tym semestrze wykład online pt. „Rynek pracownika w ochronie zdrowia?” Wystąpienie było skierowane do studentów kierunku Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. Podczas spotkania przedstawione zostały aktualne trendy dotyczące pracy w sektorze uwzględniające problemy pracodawców. Po wykładzie odbyła się długa dyskusja dotycząca przyszłości absolwentów kierunku FiZOZ oraz powiązania wiedzy z zajęć z nowoczesnymi technologiami i pieniędzmi.

Podstawy warsztatu pracy naukowca 2

29 marca  odbył się drugi wykład online dotyczący warsztatu pracy naukowca. Tym razem wystąpienie było rozszerzone o informacje na temat zdalnej pracy naukowej, zdalnego dostępu z domowego zacisza do baz uczelnianych oraz przedstawione zostały ulubione bazy mgr Ewy Raczyńskiej. Po prezentacji odbyła się ciekawa dyskusja dotycząca źródeł wykorzystywanych podczas prac dyplomowych.

Podstawy warsztatu pracy naukowca

18 stycznia odbył się wykład online dotyczący warsztatu pracy naukowca. Mgr Ewa Raczyńska zaprezentowała podstawowe zasady pracy naukowej oraz skuteczne rady dla początkujących tej dziedzinie. Pojawiło się też kilka rad dla piszących pracę licencjacką.

Firma w czasie pandemii

Pandemia zmieniła codzienność większości firm, wymusiła stosowanie się do nowych warunków i przepisów. Podczas codziennej działalności pojawiło się mnóstwo wyzwań. 14 grudnia podczas wykładu online mgr Ewa Raczyńska przybliżyła problemy stojące przed firmami oraz wskazała kierunki usprawnień mających zapewnić bezpieczeństwo epidemiologiczne. Ponadto przestawione zostały problemy związane z prawodawstwem, kosztami i relacjami.

Tenneco Day

28 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie otwarte dla społeczności akademickiej z przedstawicielami firmy Tenneco z Rybnika. Studenci mieli przyjemność wysłuchać wystąpienia dotyczącego firmy, jej problemów oraz metod zarządzania stosowanych w procesie produkcji. Po wykładzie nastąpiła seria trafnych pytań ze strony studentów i wykładowców. Nawiązała się również dyskusja dotycząca rynku pracy.

Po spotkaniu otwartym odbyły się warsztaty dla zapisanych studentów dotyczące Lean Management.

Serdecznie dziękujemy firmie Tenneco za inspirujące spotkanie.

KNZ Menedżer w Toruniu

W dniu 7 czerwca 2019 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się jubileuszowe V Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców “Współczesne zarządzanie – wyzwania i zagrożenia XXI wieku”, na którym swój referat naukowy pt. “Społeczna odpowiedzialność biznesu jako współczesne narzędzie kreowania wizerunku przedsiębiorstwa” wygłosił członek naszego koła naukowego – mgr Aleksander Kuś.

Czytaj dalej KNZ Menedżer w Toruniu