Wykład online dedykowany Finansom i Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia

31 maja odbył się ostatni w tym semestrze wykład online pt. „Rynek pracownika w ochronie zdrowia?” Wystąpienie było skierowane do studentów kierunku Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. Podczas spotkania przedstawione zostały aktualne trendy dotyczące pracy w sektorze uwzględniające problemy pracodawców. Po wykładzie odbyła się długa dyskusja dotycząca przyszłości absolwentów kierunku FiZOZ oraz powiązania wiedzy z zajęć z nowoczesnymi technologiami i pieniędzmi.

Podstawy warsztatu pracy naukowca 2

29 marca  odbył się drugi wykład online dotyczący warsztatu pracy naukowca. Tym razem wystąpienie było rozszerzone o informacje na temat zdalnej pracy naukowej, zdalnego dostępu z domowego zacisza do baz uczelnianych oraz przedstawione zostały ulubione bazy mgr Ewy Raczyńskiej. Po prezentacji odbyła się ciekawa dyskusja dotycząca źródeł wykorzystywanych podczas prac dyplomowych.

Podstawy warsztatu pracy naukowca

18 stycznia odbył się wykład online dotyczący warsztatu pracy naukowca. Mgr Ewa Raczyńska zaprezentowała podstawowe zasady pracy naukowej oraz skuteczne rady dla początkujących tej dziedzinie. Pojawiło się też kilka rad dla piszących pracę licencjacką.

Firma w czasie pandemii

Pandemia zmieniła codzienność większości firm, wymusiła stosowanie się do nowych warunków i przepisów. Podczas codziennej działalności pojawiło się mnóstwo wyzwań. 14 grudnia podczas wykładu online mgr Ewa Raczyńska przybliżyła problemy stojące przed firmami oraz wskazała kierunki usprawnień mających zapewnić bezpieczeństwo epidemiologiczne. Ponadto przestawione zostały problemy związane z prawodawstwem, kosztami i relacjami.

Tenneco Day

28 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie otwarte dla społeczności akademickiej z przedstawicielami firmy Tenneco z Rybnika. Studenci mieli przyjemność wysłuchać wystąpienia dotyczącego firmy, jej problemów oraz metod zarządzania stosowanych w procesie produkcji. Po wykładzie nastąpiła seria trafnych pytań ze strony studentów i wykładowców. Nawiązała się również dyskusja dotycząca rynku pracy.

Po spotkaniu otwartym odbyły się warsztaty dla zapisanych studentów dotyczące Lean Management.

Serdecznie dziękujemy firmie Tenneco za inspirujące spotkanie.

KNZ Menedżer w Toruniu

W dniu 7 czerwca 2019 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się jubileuszowe V Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców “Współczesne zarządzanie – wyzwania i zagrożenia XXI wieku”, na którym swój referat naukowy pt. “Społeczna odpowiedzialność biznesu jako współczesne narzędzie kreowania wizerunku przedsiębiorstwa” wygłosił członek naszego koła naukowego – mgr Aleksander Kuś.

Czytaj dalej KNZ Menedżer w Toruniu

Wizyta na Francuskiej

Dnia 8 lutego 2019r. studenci Koła Naukowego Zarządzania „Menadżer” wraz ze studentami kierunku FIZOZ odwiedzili Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.  Spotkali się z Lekarzem Naczelnym lek. med. Iwoną Rakoczy, która opowiedziała o działalności leczniczej, specjalizacjach szpitala oraz osiągnięciach i działalności około medycznej.

Czytaj dalej Wizyta na Francuskiej

Spotkanie Koła

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Koła, które odbędzie się 18 grudnia o godz. 15:20 w pokoju 117B.

DT Week w Katowicach!

W dniach 13 i 14 listopada odbyły się warsztaty w ramach ogólnopolskiego Design Thinking Week. Firma Tenka przy współorganizacji Koła Naukowego Zarządzania „Menedżer” przeprowadziła dwudniowe szkolenie pozwalające uczestnikom zapoznać się z Metodyką Design Thinking i nowoczesnymi trendami w projektowaniu usług i produktów.

Czytaj dalej DT Week w Katowicach!