O Mnie

 

Jestem wieloletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytet Ekonomicznego
w Katowicach.

Moja pasja to pogłębianie wiedzy u siebie oraz przekazywanie jej innym.

 

Lubię ludzi i współpracę z nimi.
Matematyka, statystyka i ekonometria – to moja pasja.

linkedin

Stopnie naukowe:

  • Stopień mgr inż. matematyki nadany przez Politechnikę Śląską w Gliwicach, Wydział Matematyczno-Fizyczny, Kierunek Matematyka.
  • Stopień doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii nadany uchwałą Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego
   w Katowicach.
  • Stopień doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse nadany Uchwałą nr 149 Rady naukowej dyscypliny ekonomia i finanse Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Prowadziłam zajęcia z następujących przedmiotów w języku polskim:

  • Matematyka,
  • Matematyka w finansach,
  • Wnioskowanie statystyczne,
  • Statystyka opisowa,
  • Statystyka matematyczna,
  • Statystyka medyczna i sprawozdawczość,
  • Statystyka,
  • Ekonomia matematyczna,
  • Ekonometria,
  • Analiza i prognozowanie procesów ekonomicznych,
  • Metody ilościowe w finansach i rachunkowości,
  • Ubezpieczenia w logistyce,
  • Narzędzia statystyczne analizy procesów gospodarczych,
  • Statystyka i ekonometria przestrzenna.

Prowadziłam zajęcia z następujących przedmiotów w języku angielskim:

  • Forecasting and programming in finance,
  • Financial risk management and controlling,
  • Corporate valuation and  fundamental analysis,
  • Advanced analytics – Big Data,
  • Corporate restructuring, mergers and acquisitions,
  • Cryptocurriencies and curriencies market.