O Mnie

 

Jestem wieloletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytet Ekonomicznego
w Katowicach.

Moja pasja to pogłębianie wiedzy u siebie oraz przekazywanie jej innym.

 

Lubię ludzi i współpracę z nimi.
Matematyka, statystyka i ekonometria – to moja pasja.

linkedin

Prowadzę zajęcia z następujących przedmiotów:

  • Matematyka,
  • Matematyka w finansach,
  • Wnioskowanie statystyczne,
  • Statystyka opisowa,
  • Statystyka matematyczna,
  • Statystyka medyczna i sprawozdawczość,
  • Statystyka,
  • Ekonomia matematyczna,
  • Ekonometria,
  • Analiza i prognozowanie procesów ekonomicznych,
  • Metody ilościowe w finansach i rachunkowości,
  • Ubezpieczenia w logistyce,
  • Narzędzia statystyczne analizy procesów gospodarczych,
  • Statystyka i ekonometria przestrzenna.