Deklaracja dostępności

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Katalogu Stron (w tym witryn przynależnych).

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-10-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-14.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności w zakresie:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

prosimy zgłaszać do redaktorów poszczególnych stron.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.