Aktualizacja domyślnej skórki

Zgodnie z sugestiami dokonaliśmy zmian w domyślnym szablonie wykorzystywanym przez Katalog Stron.

Lista wprowadzonych zmian:

  • zmiana kolorów domyślnych zgodnych z identyfikacją wizualną uczelni,
  • poprawione zostało wyświetlanie nagłówków,
  • naprawiony został błąd z wyświetlaniem menu na urządzeniach mobilnych,
  • dodano ustawienia dostępności zgodne z WCAG 2.0.