Ważna informacja

 

Szanowni Państwo,

w związku z problemami technicznymi po stronie dostawcy usług, serdecznie prosimy, aby zgłoszenia przesłane w październiku lub listopadzie 2022 roku przesłać ponownie poprzez formularz zgłoszeniowy.

Przypominamy także, że w ciągu 14 dni od wysłania zgłoszenia na podany w formularzu adres email do korespondencji, zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia pracy konkursowej.

Komisja Konkursowa NTIE

 

Konkurs NTIE 2023

Katowice, 27 października 2022 r.

Otwarcie XXVI Konkursu Prac Dyplomowych Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXVI Konkursie Prac Dyplomowych Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. Zapraszamy do zgłaszania prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktorskich związanych tematycznie z informatyką ekonomiczną i obronionych w 2022 r.

Prace wraz z kompletem dokumentów w wersji elektronicznej prosimy przesyłać przez stronę internetową Konkursu NTIE:

https://katalogstron.ue.katowice.pl/konkursntie/

Formularz zgłoszeniowy do składania dokumentów do Konkursu jest dostępny pod adresem:

https://katalogstron.ue.katowice.pl/konkursntie/formularz-zgloszeniowy/

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń w XXVI Konkursie NTIE w terminie do 20 lutego 2023 25 marca 2023 roku!

 

Komisja Konkursowa NTIE

dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UE
dr hab. Maria Mach-Król, prof. UE
dr Mariusz Żytniewski

Konkurs NTIE 2022

Zapraszamy do udziału w Konkursie NTIE !

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej ogłasza XXV Konkurs Prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktorskich) z dziedziny Informatyki Ekonomicznej obronionych w roku kalendarzowym 2021.

Pracę w wersji elektronicznej (plik .pdf), pismo przewodnie Promotora wraz z oświadczeniem, że praca została obroniona w 2021 roku (skan – plik .pdf) oraz streszczenie pracy (plik .pdf) prosimy przesłać w terminie do 01.06.2022  15.03.2022  roku za pomocą formularza zgłoszeniowego. Informujemy, że ostateczny termin składania prac do konkursu został przesunięty do 01 czerwca br.

Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się tutaj.

 

Komisja konkursowa:

Przewodnicząca
dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UE

Członek Komisji
dr hab. Maria Mach-Król, prof. UE

Sekretarz
dr  Mariusz Żytniewski
Kontakt: konkurs.ntie@ue.katowice.pl

Zmiana terminu nadsyłania prac konkursowych

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w XXIV Konkursie Prac Dyplomowych NTIE do przesyłania prac doktorskich, magisterskich i licencjackich lub inżynierskich obronionych w 2020 roku. Informujemy, że ostateczny termin składania prac do konkursu został przesunięty do 10 kwietnia br.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

Konkurs NTIE 2021

Zapraszamy do udziału w Konkursie NTIE !

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej ogłasza XXIV Konkurs Prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktorskich) z dziedziny Informatyki Ekonomicznej obronionych w roku kalendarzowym 2020.

Pracę w wersji elektronicznej (plik .pdf), pismo przewodnie Promotora wraz z oświadczeniem, że praca została obroniona w 2020 roku (skan – plik .pdf) oraz streszczenie pracy (plik .pdf) prosimy przesłać w terminie do 15.03.2021 10.04.2021 roku za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się tutaj.

 

Komisja konkursowa:

Przewodnicząca
dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UE

Członek Komisji
dr hab. Maria Mach-Król, prof. UE

Sekretarz
dr  Mariusz Żytniewski
Kontakt: konkurs.ntie@ue.katowice.pl