Kolejna strona w Katalogu

Dodaliśmy stronę nowego projektu radiowego Radia Katowice i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Na częstotliwości 101,2 FM w środy na antenie ze słuchaczami spotykać się będą redaktorzy AS-a, studiujący na kierunku praktycznym Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Na uczelni powstało już mobilne studio radiowe.

AKADEMICKIE STUDIO RADIOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH

Polskie Radio Katowice rozpoczyna emisję programów adresowanych do studentów śląskich uczelni. Zespół redakcyjny tworzą studenci kierunku o profilu praktycznym Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Wydziale Informatyki i Komunikacji UE Katowice. Opiekę merytoryczną nad tym projektem sprawują dr Anna Musialik-Chmiel – redaktor PR Katowice i Andrzej Prugar – z-ca dyrektora ds. technicznych PR Katowice, ceniony realizator nagrań.

Więcej informacji o projekcie.

Linki: